Es publica el Conveni Col?lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona

  La vigència del text és per als anys 2017-2021

  30/03/2019.
  Se publica el Convenio Colectivo de Construcción de la provincia de Barcelona

  Se publica el Convenio Colectivo de Construcción de la provincia de Barcelona

  Aquesta setmana s'ha publicat al Butlletí Oficial Provincial el Conveni de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona. L'entrada en vigor és amb caràcter retroactiu, concretament a partir del dia 1 de gener de 2017. D'altra banda, la durada serà de 5 anys, de manera que conclourà el 31 de desembre de 2021. A partir de llavors, el Conveni quedarà prorrogat tàcitament per successius períodes d'una anualitat, si no és objecte de denúncia per a la seva revisió o rescissió amb un mínim d'1 mes d'antelació a la data del seu venciment inicial o al de qualsevol de les pròrrogues.
   
  També s'han publicat les taules salarials de 2018. Per a aquest any l'augment salarial va ser del 2%, de manera que les empreses que no hagin aplicat l'augment hauran de pagar els endarreriments generats durant tot l'any 2018 i fins a març de 2019.
   
  Previsiblement, la setmana que ve es signaran les taules del 2019, amb l'augment del 2,25%, amb vigència des de l'1 de gener

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.