Comisiones Obreras - Federación de Construcción y Servicios

Comisiones Obreras - Federación de Construcción y Servicios
7
CCOO Galicia

martes 14 de mayo de 2019

Reunión do Consello da federación de CCOO de Construción e Servizos de Galicia

Vicente Sánchez participou na reunión, destacando a importancia da negociación colectiva

Reunión do Consello da federación de CCOO de Construción e Servizos de Galicia

Reunión do Consello da federación de CCOO de Construción e Servizos de Galicia

Esta semana produciuse a reunión do Consello da federación de CCOO de Construción e Servizos de Galicia, o cal aprobou por unanimidade o informe presentado polo Secretario Xeral, Sergio López.

Na reunión abordouse a situación da federación nas distintas áreas sindicais e efectuouse o balance ata a data do proceso de concentración de eleccións sindicais no que se puido comprobar a mellora notable en canto ás diferenzas que existían fronte a outros sindicatos conseguindo recortar distancias cos mesmos.

Tamén se valorou a evolución da negociación no ámbito autonómico ou a actualidade da nosa afiliación en Galicia.

Na súa intervención Vicente Sánchez destacou a importancia de reforzar a negociación colectiva mediante a subscrición de convenios xerais sectoriais, como salvagarda das condicións laborais para o conxunto das traballadoras e traballadores de cada un dos sectores.

Outra das prioridades destacadas, é a necesidade de regular sectores como o de axuda a domicilio, dignificando estes traballos pola vía da profesionalización do sector dotando aos traballadores e traballadoras das cualificacions profesionais necesarias.

Destacou tamén que a crise visibilizou a importante precariedade dos traballos feminizados, e a necesidade dun forte impulso para conseguir equiparar tanto os salarios como as condicións laborais dos sectores onde estes traballos concéntranse.

CCOO de Construción e Servizos como sindicato sociopolítico, debe apostar por gobernos progresistas, pero mantendo a intensidade das nosas demandas sindicais como liña de acción imprescindible para avanzar na mellora das condicións laborais do conxunto dos traballadores.
 
 
 
 
 
 
 

Reunión do Consello da federación de CCOO de Construción e Servizos de Galicia

martes 14 de mayo de 2019