Comisiones Obreras - Federación de Construcción y Servicios

Comisiones Obreras - Federación de Construcción y Servicios
7
CCOO Galicia

lunes 15 de abril de 2019

Desenvolvemento anormal do SAD nos concellos de Carral e Abegardo pola falta de pagamentos de Ende Ben Ordes S.L.

CCOO de Construción e Servizos de Galiza denuncia que Ende Ben Ordes S.L. debe o salario do mes de marzo a todo o persoal do Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) e non paga a quilometraxe realizada con vehículos particulares, entre outros, e anuncia mobilizacións se o problema non está resolto

Desenvolvemento anormal do SAD nos concellos de Carral e Abegardo pola falta de pagamentos

Desenvolvemento anormal do SAD nos concellos de Carral e Abegardo pola falta de pagamentos


CCOO de Construción e Servizos de Galiza reuniuse o venres 12 de abril cos alcaldes dos Consellos de Carral e Abegondo para expoñer as irregularidades que a compañía Ende Ben Ordes S.L. cos usuarios e cos traballadores.

A falta de organización da última semana reflíctese no feito de que moitos usuarios non estiveron atendidos e, por outra banda, enviaron 3 axentes auxiliares á mesma dirección ao mesmo tempo.

De CCOO de Construción e Servizos de Galiza advertimos á Dirección da Compañía e posteriormente aos Alcaldes dos Consellos afectados a falta de coordinación existente e a terrible asistencia no servizo debido a esa falta de comunicación.

A pesar de que enviáronse diariamente diferentes correos electrónicos, destacando as deficiencias do servizo, aínda non se obtivo resposta a ningún deles.

Profundizando na falta de control, a empresa ignora case 20 traballadores, que non reciben correos electrónicos, non pagan os seus salarios, non lles dan un traballo eficaz e non realizan exames médicos obrigatorios.

Desde CCOO de Construción e Servizos de Galiza indicouse aos afiliados que solicitan un anticipo da nómina, así como que se paguen todas as diferenzas salariais existentes.

Lonxe de dar unha solución, a parte coordinadora da compañía comezou a hostigar aos traballadores por teléfono e por correo electrónico para desistir das súas solicitudes, incluso ameazando despedila.

Por outra banda, non están respondendo a solicitudes de datos sobre a información dos usuarios e traballadores requirida pola Lei de protección de datos (LOPD), para a que xa se están formalizando as queixas correspondentes no caso de que poidan constituír un delito e que as responsabilidades correspondentes purifícanse.

Ende Ben Ordes S.L. Foi comprada en 2018 polos mesmos accionistas que teñen O SEU MÁIS AMIGO S.L. (Servizo de SAD Betanzos) e TMA (servizos privados) e desde entón acumularon varias queixas por falta de pagamento, incumprimento e falta de respecto polos usuarios, empregados e empregados.

O persoal, na súa maioría mulleres e a tempo parcial, desenvolve o seu traballo todos os días da semana.

Intentouse dialogar coa empresa para que pague o salario real de acordo, a quilometraxe e as pausas obrigatorias, pero a resposta da empresa foi a presentación dunha Inaplicación do Acordo, que consiste en: cobrar un máximo de salario interprofesional mínimo, traballa o día máximo legal sen pausas, sen cobrar quilometraxe e, finalmente, volver á semi-escravitude.

Do sindicato rexeitamos este enfoque por ser manifestamente ilegal e ameazar a dignidade da forza de traballo.

A empresa deixou de pagar aos traballadores ata que asinan a renuncia aos dereitos laborais e salariais da Convención.

Esta extorsión colocouse sobre a mesa dos Consellos de Abegondo e Carral que nos invitaron a esperar ata hoxe para darnos unha resposta.

Dende hoxe parte do persoal comezou a realizar o seu traballo "camiñando" antes da imposibilidade de poder levar o propio vehículo, xa que nalgúns casos non se pagaron os 400 € da folla de pagamento ou os máis de 100 € de quilometraxe. Deber unha media de 1.500 € a cada traballador, de diferenzas salariais para o ano 2018.

É vergonzoso que Ende Ben Ordes Company poida seguir desenvolvendo o servizo de axuda a domicilio sen que ningún organismo público obrígaos a cumprir a lei.

Se este problema non se soluciona, de CCOO de Construción e Servizos de Galicia estaremos obrigados a iniciar un calendario de mobilización para solicitar que o persoal manteña os seus dereitos, pero sobre todo tamén as obrigacións de servir aos usuarios dependentes dos Consellos. de Abegondo e Carral, que lamentablemente son os máis afectados pola ineptitude no desenvolvemento do servizo por parte de Ende Ben Ordes.
 

Desenvolvemento anormal do SAD nos concellos de Carral e Abegardo pola falta de pagamentos de Ende Ben Ordes S.L.

lunes 15 de abril de 2019